مشتری گرامی

لطفا پس از ثبت سفارش مبلغ خريد (مجموع كل يا خالص پرداختي )خود را به شماره حساب مربوط به بخش مورد نظر پرداخت نماييد و سپس رسيد پرداخت بانك را از طريق بخش پيگيري پرداختهاي حساب كاربري خود براي ما بفرستيد و يا با شماره 66711318 تماس حاصل نماييد نماييد تا نسبت به جمع آوري خريد شما اقدام گردد

خريد آنلاين

  • بانك ملت به شماره حساب 8388092646 شماره كارت 6104337604957629 و شماره شبا IR920120000000008388092646 بنام محمدرضا دوستدار (شعبه پل حافظ- کد ۶۲۳۶/۴)

سفارش خارج

  • بانك ملت به شماره حساب 8388092646 شماره كارت 6104337604957629 و شماره شبا IR920120000000008388092646 بنام محمدرضا دوستدار (شعبه پل حافظ- کد ۶۲۳۶/۴)

سفارش تلفنی

  • بانك ملت به شماره حساب 8388092646 شماره كارت 6104337604957629 و شماره شبا IR920120000000008388092646 بنام محمدرضا دوستدار (شعبه پل حافظ- کد ۶۲۳۶/۴)

پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم