نگار الکترونیک اینجاست

تهران خيابان جمهوری بعد از پل حافظ پاساژ عباسیان طبقه همكف پلاک 5
كد پستي      1135715671

با ما تماس بگیرید

تلفن‌های داخلی
فروشگاه
   ۰۲۱۶۶۷۱۱۳۱۸
فروش اینترنتی
۰۲۱۶۶۷۱۱۳۱۸
سفارش تلفنی
۰۲۱۶۶۷۱۱۳۱۸
سفارش تهیه از بازار
۰۲۱۶۶۷۰۱۶۳۹
سفارش خارج
۰۲۱۶۶۷۲۱۳۲۹
نرم افزار و پروگرامر)
۰۲۱۶۶۷۱۱۳۱۸
حسابداری و منشی
۰۲۱۶۶۷۱۱۳۱۸
ارسال فکس
۰۲۱۶۶۷۱۱۳۱۹

رایانامه
بخش سفارش داخل
بخش سفارش خارج
بخش نرم افزار