فروش تلفنی

به منظور تسهیل در فرآیند فروش برای آن دسته از مشتریان گرامی که دسترسی به سایت اینترنتی برای آنها مقدور نمی‌باشد فروشگاه نگار الکترونیک امکان فروش به صورت تلفنی را نیز مهیا نموده است. این روش قدیمی و منسوخ شده ، از بهره‌وری و بازدهی پایینتری نسبت به سایر روش‌های فروش برخوردار بوده و میزان سطح رضایت‌مندی مشتریان از آن بسیار پایین می‌باشد لذا پیشنهاد می‌شود حتی المقدور از روش فروش اینترنتی استفاده شود. در حقیقت فروش تلفنی یک آگاهی بخشی به شما مشتریان برای خرید از طریق سایت فروشگاه می باشد .


شرایط و مقررات

قوانین و مقررات


فروش مجازی

همچنین به منظور تسهیل در فرآیند فروش برای آن دسته از مشتریان گرامی که وقت کافی برای همسان سازی لیست به فرمت فروشگاه را ندارند روش فروش مجازی مهیا شده است. در این روش شما لیست خود را از طریق واتساپ به شماره واتساپ فروشگاه (09352369119) ارسال نموده و کارشناسان فروش ما یک پیش فاکتور یا استعلام برای شما در سایت ثبت و یا از طریق واتساپ برای شما ارسال می کنند .


شرایط و مقررات